Coaching

Personal Coaching Team Coaching Conflict Coaching

Personal Coaching

Team Coaching

Conflict Coaching


De mens is een geconditioneerd wezen. Ieder heeft, vanuit zijn ervaring en de mensen die hierin een rol hebben gespeeld, een natuurlijke vorm van communicatie en manier van handelen gevonden. Waarden, normen en overtuigingen zijn de loop van de tijd opgeslagen in lichaam en geest. Soms bewust, meestal onbewust. Om anderen op een effectieve manier te kunnen aansturen, is het essentieel dat managers inzicht hebben in hun eigen voorkeursstijl, kracht en valkuilen.

Coaching richt zich nadrukkelijk op de ontwikkeling van personen en teams als onderdeel van een organisatie, gekoppeld aan de strategische doelen. Ook bij individuele coaching gaat het dus niet om die ene persoon, maar om de context waarbinnen hij of zij functioneert. Wij noemen dat coaching vanuit systeemdenken.

Eigenaarschap
Iedereen neemt volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag en doelen. Zelfkennis staat voorop.

Hier-en-nu
Wij stellen het heden centraal. Alleen in het hier-en-nu kan ander gedrag ontstaan.

Verbindend en confronterend
Wij geven zonder oordeel open en eerlijke feedback (positieve psychologie).

Resultaat en zingeving
Wij werken met een meetlat: een duidelijk begin- en eindpunt, en een zichtbaar resultaat dat direct toepasbaar is in het werk.

Ratio en Intuïtie
Wij spreken het verstand én het gevoel aan, omdat beide nodig zijn.

Lichaam én geest
Als mensen zich bewust zijn van hun lichaam, kunnen zij gemakkelijker hun eigen antwoorden vinden.

Ervaringsgericht leren
Coachen leer je door het te doen en te ervaren hoe het anders kan. Zo bouw je vertrouwen op in je eigen weten en kun je dat weten verder uitbreiden.

Toegepaste methodieken
Tijdens coaching worden verschillende methodieken praktisch toegepast zoals: NLP, Transactionele Analyse, Systemisch Werken, familie opstellingen, Voice Dialogue, lichaamswerk, Chakra Psychologie, Yoga en Mindfulness. Geweldloze communicatie (M. Rosenberg).

Theorieën van o.a.. Peter Senge, U-theorie, Systeemdenken, Hellinger, Covey en Jung zijn onderdeel van onze aanpak.

Niet alleen praten, ook ervaren.CONTACT