Coaching » Werkwijze bij Coaching

WERKWIJZE BIJ COACHING

Om coaching een doorzichtig en meetbaar proces te laten zijn, werken onze professionele coaches met een coach-klantcontract waarin leerdoelen en Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) opgenomen zijn. Het coachtraject zal starten met een driegesprek tussen coachee, leidinggevende en de coach.

Er zullen door de coach afspraken worden gemaakt met de leidinggevende en de coachee. Beiden moeten zich verantwoordelijk voelen voor het proces en mogen input leveren voor wat er in het proces tot stand moet worden gebracht. Gedurende dit proces wordt van de coachee verwacht dat deze aantoonbaar maakt wat hij daadwerkelijk doet om gewenste ontwikkeling te realiseren. Het schrijven van reflectieverslagen kan ondersteunend zijn in het leerproces en dwingt de coachee stil te staan bij zijn ontwikkeling en wat daarvoor nodig. Het coachtraject eindigt met een driegesprek om de opbrengsten van het coachtraject met elkaar te bespreken.

Datgene wat vertrouwelijk is geweest in gesprekken tussen coach en coachee zal in eventuele gesprekken met leidinggevenden uiteraard niet aan de orde komen.
De coaches van LAB voor Leiders zullen tijdens het coachen de vrijheid nemen te interveniëren op het moment dat zich een leermoment aandient . Ze zullen optimaal aansluiten bij het persoonlijke en professionele leerproces en zo begeleiden om het best haalbare resultaat te kunnen bereiken op ieders’ leerdoel. De coaches zullen hun scherpe, confronterende en verbindende stijl van communicatie inzetten. Ze zullen zingevend en autonomie bevorderend zijn in het inzetten van praktische en diepgaande oefeningen. Hun opdracht is alle coachvaardigheden in te zetten, gepaste oefeningen en methodieken aan te reiken. Ze zorgen ervoor dat de deelnemers steeds de vertaling naar de eigen concrete werksituatie maken.

Coaching en gebruikte methodieken

Wij werken vanuit de methodieken uit NLP, Transactionele Analyse, Systemisch Werken, familie opstellingen, Voice Dialogue, lichaamswerk, Chakra Psychologie, Yoga en Mindfulness. Theorieën van o.a.. Peter Senge, U-theorie, Hellinger, Covey en Jung. 

Contactinformatie


LAB voor Leiders
Houtvaartkade 11
2111 BR Aerdenhout
Tel: 023-5444035
lab@labvoorleiders.nl


Informatie


Contact
Sitemap
Opdrachtgevers
Algemene Voorwaarden LAB voor Leiders
KvK 34194250
BTW NL1045.96.399.B01


Inschrijven nieuwsbrief: