Lab » Visie

Onze Visie

De leider van nu

Het ontlenen van autoriteit vanuit je positie, of vanuit macht, wordt in deze moderne wereld niet meer geaccepteerd. Van een moderne leider wordt verwacht dat hij/zij beschikt over natuurlijk overwicht, in plaats van in stand gehouden overwicht. De leider staat in contact met zichzelf, kent zichzelf en onderhoudt een natuurlijk evenwicht tussen lichaam en geest; zijn/haar autoriteit ontleent hij/zij niet aan status of macht, maar aan authenticiteit. Hij/zij acteert vanuit persoonlijke of innerlijke kracht.

Mensen binnen organisaties steeds centraler

In deze moderne tijd krijgen mensen een steeds centralere plek binnen organisaties. Oude systemen en vastgelegde processen werken niet meer; door snelle ontwikkelingen zijn ondernemingen steeds aan verandering onderhevig.

De leider behaalt zijn doel zonder terug te vallen op oude organisatiesystemen of vastomlijnde processen, maar door vanuit het huidige moment, middels co-creatie en gelijkwaardigheid, tot passende methodieken te komen.

De huidige tijd vraagt om inspirerend leiderschap

Een leider die niet alleen vanuit zijn hoofd, maar vanuit zijn 'hele zijn' acteert. Daarom hebben we het Multi Dimensionaal Systeem© ontwikkeld.

Door trainingen voor lichaamsbewustzijn, zoals yoga en meditatie, komt een bewustwordingsproces op gang. Er ontstaat ruimte om alles vanuit een breder perspectief te bezien en bijvoorbeeld bewust vanuit het 'nu' op een situatie te reageren in plaats van (vrij van) onbewust in geconditioneerde patronen te schieten. Ook ontstaat er ruimte om te zien wat anderen nodig hebben en - in plaats van vanuit opgelegde doelen - anderen intrinsiek te motiveren.

Het trainen in aandacht voor de dingen die nu gebeuren, oftewel Mindfulness, versterkt en ondersteunt bovengenoemd bewustwordingsproces. Bovendien is Mindfulness een praktische methode om effectief met ongunstige, ongewenste of stressvolle situaties om te gaan. Het gaat er hierbij om waar te nemen wat er op dit moment is en verzet tegen lastige gevoelens en negatieve gedachten op te geven, ze juist toe te laten (want het is er toch al). Aan deze methode ligt een diep vertrouwen ten grondslag dat alles al aanwezig is in het hier en nu en dat alles fundamenteel goed en heel is. Door genoemde methodieken voor bewustwording van lichaam en geest te integreren binnen de dagelijkse leiderschapspraktijk, bedient een leider zich met een enorme bron van vaardigheden en kwaliteiten die anders niet tot zijn beschikking zouden zijn. Hij is in staat om alles wat zich aandient vanuit z'n 'volledige zijn' en vanuit 'het nu' aan te gaan, waardoor hij op passende wijze kan reageren. In plaats van geleid te worden door gedachten en emoties, is hij ze de baas.

Vanuit deze visie heeft het LAB voor Leiders het Multi Dimensionaal Systeem© ontwikkeld. Dit is een integraal systeem van de verschillende Niveaus van Zijn;  Fysieke, Emotionele, Mentale en Spirituele Niveau. Alle niveaus werken samen als een integraal systeem en beïnvloeden elkaar. Sta je in verbinding met je hele systeem van Zijn dan zul je ontdekken dat de impact op jezelf en anderen aanzienlijk groter wordt en je meer persoonlijk leiderschap ervaart. Je leert je (levens)missie te ontdekken, je zet je talenten optimaal in en je potentieel wordt zichtbaar voor jezelf en je omgeving. Het lef om de plek in te nemen en de vrijheid om te communiceren en handelen, wordt een vanzelfsprekendheid. Je leeft vanuit een innerlijke kracht, die gevoed wordt door je Niveaus van zijn. Je communiceert en handelt transparant, helder en oprecht.


 

Contactinformatie


LAB voor Leiders
Houtvaartkade 11
2111 BR Aerdenhout
Tel: 023-5444035
lab@labvoorleiders.nl


Informatie


Contact
Sitemap
Opdrachtgevers
Algemene Voorwaarden LAB voor Leiders
KvK 34194250
BTW NL1045.96.399.B01


Inschrijven nieuwsbrief: