Lab » Visie

Onze Visie

De leider van nu

Het ontlenen van autoriteit vanuit je positie, of vanuit macht, wordt in deze moderne wereld niet meer geaccepteerd. Van een moderne leider wordt verwacht dat hij/zij beschikt over natuurlijk overwicht, in plaats van in stand gehouden overwicht. De leider staat in contact met zichzelf, kent zichzelf en onderhoudt een natuurlijk evenwicht tussen lichaam en geest; zijn/haar autoriteit ontleent hij/zij niet aan status of macht, maar aan authenticiteit. Hij/zij acteert vanuit persoonlijke of innerlijke kracht.

Mensen binnen organisaties steeds centraler

In deze moderne tijd krijgen mensen een steeds centralere plek binnen organisaties. Oude systemen en vastgelegde processen werken niet meer; door snelle ontwikkelingen zijn ondernemingen steeds aan verandering onderhevig.

De huidige tijd vraagt om inspirerend leiderschap

Een leider die niet alleen vanuit zijn hoofd, maar vanuit zijn 'hele zijn' acteert.

Vanuit deze visie heeft het LAB voor Leiders het Multi Dimensionaal Systeem© ontwikkeld. Dit is een integraal systeem van de verschillende Niveaus van Zijn;  Fysieke, Emotionele, Mentale en Spirituele Niveau. Alle niveaus werken samen als een integraal systeem en beïnvloeden elkaar. Sta je in verbinding met je hele systeem van Zijn dan zul je ontdekken dat de impact op jezelf en anderen aanzienlijk groter wordt en je meer persoonlijk leiderschap ervaart. Je leert je (levens)missie te ontdekken, je zet je talenten optimaal in en je potentieel wordt zichtbaar voor jezelf en je omgeving. Het lef om de plek in te nemen en de vrijheid om te communiceren en handelen, wordt een vanzelfsprekendheid. Je leeft vanuit een innerlijke kracht, die gevoed wordt door je Niveaus van zijn. Je communiceert en handelt transparant, helder en oprecht.
 

Contactinformatie


LAB voor Leiders
Houtvaartkade 11
2111 BR Aerdenhout
Tel: 023-5444035
lab@labvoorleiders.nl


Informatie


Contact
Sitemap
Opdrachtgevers
Algemene Voorwaarden LAB voor Leiders
KvK 34194250
BTW NL1045.96.399.B01


Inschrijven nieuwsbrief: