Werkwijze LAB voor Leiders

Kenmerkend voor de werkwijze van de trainers en coaches van LAB voor Leiders, is dat het interactieve ervaringsleren en het werken met gedrag in het hier-en-nu voorop staat. Met de jarenlange ervaring in coaching en training zullen ze de vrijheid nemen te interveniëren op het moment dat zich een leermoment aandient waardoor dit optimaal aansluit bij het persoonlijke leerproces en zo te begeleiden in het bereiken van het hoogst haalbare resultaat. Ze hebben een verbindende en ook zo nodig, confronterende stijl van communicatie. Zingeving en resultaatgerichtheid zijn twee belangrijke pijlers in deze effectieve interventies. We stimuleren de deelnemers daarbij zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces en de eigen ontwikkeling.

Uitgangspunt voor de training is de verbinding van individuele doelen en organisatiedoelen. Het trainen zien wij als begeleiden van de ontwikkeling van mensen in hun organisatie. Dit betekent dat door deze training en parallel coachen van de deelnemers, er een verbinding ontstaat tussen de persoonlijke en professionele ontwikkeling. De opbrengst ervan dient zowel de organisatie als de maatschappelijke doelstellingen.

Door collectief feedbackprocessen aan te gaan zijn er reflectiemomenten voor persoonlijke groei.

Ervaringsgericht leren
Coachen leer je door het te doen en te ervaren hoe het anders kan. Zo bouw je vertrouwen op in je eigen weten en kun je dat weten verder uitbreiden.

Toegepaste methodieken:
Tijdens de training worden verschillende methodieken praktisch toegepast zoals: NLP, Transactionele Analyse, Systemisch Werken, familie opstellingen, Voice Dialogue, lichaamswerk, Chakra Psychologie, Yoga en Mindfulness. Geweldloze communicatie (M. Rosenberg).

Theorieën van o.a.. Peter Senge, U-theorie, Systeemdenken, Hellinger, Covey en Jung zijn onderdeel van de trainingen.

Niet alleen praten, ook ervaren.