De huidige tijd vraagt om nieuwe vormen van leiderschap; van authentiek en inspirerend, van richting geven en verbinden, van krachtig en kwetsbaar, van diversiteit en inclusiviteit, van ego en ecosystemen, van masculiene en feminiene energie. Met een duurzame systemische blik op circulaire oplossingen.
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het vermogen tot zelfonderzoek, reflectie, bewustzijn, veerkracht, stijlflexibiliteit en afstemming met de context. Want hoe je jezelf aanstuurt, bepaalt hoe je de wereld om je heen aanstuurt. Dit betekent niet alleen vanuit je hoofd leiderschap nemen, maar juist vanuit je ‘hele zijn’. De leider ben je ZELF.
Kortom;  De Multi Dimensionale leider begrijpt dat een innerlijke transformatie voorwaarde is voor een externe transitie naar een nieuwe periode.

In deze training leer je te leven en leiding te geven vanuit natuurlijk balans en overwicht. Voor leidinggevenden die begrijpen dat leiderschap begint bij jezelf door het (h)erkennen van je eigen missie, patronen, persoonlijke kracht en potentieel. Leiders die beseffen dat de tijd van lineair winst behalen voorbij is en circulair denken en doen haar intrede heeft gedaan. We zijn, meer dan ooit, verbonden en dus afhankelijk van elkaar. Dit vraagt een systemische benadering inclusief de onbewuste onderstromen die er kunnen zijn.

We maken je graag bewust van je fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveau van Zijn waardoor je ongekende vermogens aanboort.