Alchemie van Vrouwelijk Leiderschap

‘Be the change you want to see’: embodied feminine leadership.

Deze training is een ervaringsreis voor vrouwen die zelf het levendig voorbeeld willen zijn van ‘embodied feminine leadership’. Voor vrouwen die elke dag weer die vrouwelijke leider willen zijn, en balans en vitaliteit brengen, thuis en op het werk.

Dirkje Veltman, Anita Tamming en Sietske van den Broek nemen je mee de diepte in, naar de alchemie die in ons lichaam kan plaatsvinden. Zodat levenskracht, zachtmoedigheid en een onmiskenbare vrouwelijke vitaliteit vrij stroomt. Om deze kwaliteiten vervolgens in te zetten voor wat jij wilt bijdragen in je werk, of privé. Op een bijzonder tastbare manier.

De training bestaat uit vijf samenkomsten. De rode draad in de jaartraining noemen we de Alchemie van vrouwelijk leiderschap. Voor elke samenkomst hebben we een thema gekozen waar vanuit we werken. We maken graag gebruik van de wijsheid van het veld dat we samen creëren.

Tussen de trainingssessies door bestaat de mogelijkheid om intervisie of coaching te organiseren. Wij zullen in elk geval tussentijds betrokken zijn bij de vertaalslag van de elementen in de training naar jouw eigen context; zakelijk en/of privé.

 

Programma

Deel 1: Verbinden

De eerste ontmoeting vindt plaats in de nazomer. Deze eerste bijeenkomst gaat over verbinden, en bekrachtigen van de vrouwenkracht. Oogsten wat er al is, en laten gaan wat niet meer past. In deze sessie trainen we op de vitaliteit van de bindweefsels. De bindweefsels worden ook wel het wifi-netwerk van ons lichaam genoemd. Bindweefsels geven het aanzien van het vlees in het lichaam; zit je lekker in je vel, dan stroomt de energie. Gezonde bindweefsels ondersteunen verbinding in ons lichaam en fungeren als een vangnet, net onder de huid, als een spinnenweb waar informatie gefilterd wordt.

Deel 2: Bedding; de berin in haar hol

In de winter keren we naar binnen. Ervaar je eigen basis, je bedding en jouw levensstroom die diep in jezelf aanwezig is, en hoe je hier steeds bij terug kunt komen. We trainen in deze ontmoeting op ontspanning van de ruggengraat, het meridianenstelsel en het zenuwstelsel. Thema’s als rust, veiligheid, rugdekking en herdefiniëring van het donker komen aan bod.

Deel 3: Uitbottende kracht

We kennen allemaal het ontluiken van de krokussen en groene knoppen in het voorjaar, het nieuwe leven. Daaraan vooraf is de vrouwelijke kracht die de wortels voedt al voelbaar. Vindt bij deze ontmoeting deze bron ook in jezelf, in jouw lichaam, en weet hoe je deze bron stromend maakt en houdt. Voedt vanuit deze bron de zaden die jij dit jaar wilt laten ontkiemen.

Daarnaast is de periode van februari ook de tijd van goede voornemens. Ook hier zullen we in deze ontmoeting aandacht aan besteden. Waar ben je vrij, en waar houden verslavingen je van weg?

Deel 4: Zo binnen, zo buiten

Onze organen hangen samen met de natuurelementen, elk met een eigen functie in een complex geheel. We zullen in deze ontmoeting dan ook met de natuur als spiegel werken. De werking van de organen wordt in deze sessie vanuit vrouwelijk perspectief nader belicht. We trainen op het vergroten van de vitaliteit van de organen. Ook geven we inzicht in de essentiële functies die de organen vervullen volgens de leer van de Alchemie. We hebben dit onderdeel in de leergang ingebed omdat zorg en zelfliefde voor jouw lichaam en specifiek het samenspel van vitale organen zich weerspiegelt in wat je kunt manifesteren.

Deel 5: Midzomer

Deze ontmoeting staat in het teken van jouw vuur en passie leven. Door het hart naar je bloed (lijn). Bloed als basis voor leven. Welke passie is jouw drijvende kracht, en geeft je steeds weer de energie en het plezier dat je nodig hebt? Welke unieke bijdrage lever jij als vrouwelijke leider? We maken gebruik van de zomerzonnewende om jouw kwaliteit kracht bij te zetten. Maar ook onderzoeken waar jouw passie stokt of belemmerd is, en onderzoeken we of je hierin kunt verzachten of smelten, zodat er weer ruimte komt

 

Trainers

Dirkje Veltman kent de weg van volledig vrouw zijn vanuit jarenlange cultivatie van haar eigen Alchemie. Zij heeft het meesterschap bereikt in de belichaming van DAO van de Vrouw, en is voor ons een voorbeeld van die meesters die rechtstreeks vanuit de bron doorgeven. Zij laat zich inspireren door de zogenaamde ‘onsterfelijke zusters’. Naast een uitgebreid repertoire aan training, wijsheid en kennis in de DAO, werkt Dirkje vooral vanuit resonantie en verbondenheid. Dit maakt haar trainingen van een prachtige diepgaande kwaliteit. Zij schept helderheid in wat bezieling moeiteloosheid geeft.

Dirkje wordt in de training bijgestaan door Anita Tamming (Yoga Innerwork en LAB voor Leiders) en Sietske van den Broek (Zijn&). Beiden hebben een nuchtere en daadkrachtige aanpak, zijn verbindend en betrokken, met een passie voor bewuste, authentieke, ontwikkeling in een multidimensionaal perspectief. Zij bieden een geaarde en liefdevolle bedding voor de deelnemers en begeleiden hen in de vertaling naar de praktijk van alle dag in werk en privé.

Praktische informatie

 Informatie avond: dinsdag 26 mei van 19:00 – 21:00 uur

Data jaargang:

  • Deel 1      13/14 september 2020
  • Deel 2      15/16 november 2020
  • Deel 3      17/18 januari 2021
  • Deel 4      18/19 april 2021
  • Deel 5       4/5 juli 2021

Tijd: De bijeenkomsten zijn van zondag 12.00 uur tot maandag 17.00 uur. Voor ontbijt (1x), lunch (2x), diner (1x) en thee/koffie wordt gezorgd.

Locatie: Kleverlaan 9, Haarlem
www.huisterkleefhaarlem.nl

Begeleiders:
Dirkje Veltman, Sietske van den Broek en Anita Tamming

Investering:  De investering voor deze training inclusief overnachting en all-inclusive bedraagt €2750,- per persoon, exclusief 21% btw.

Extra informatie:
De lokatie waar we werken is Huis ter Kleef. Deze groene oase in de stad, en voormalige kweektuin van de stad Haarlem, geeft ons een heerlijke basis om te werken. We slapen met elkaar in de slaapzalen van boutique hostel I am Local., op de Spiegelstraat 4 in Haarlem. Op deze manier behouden we de intimiteit in de groep.

 

Verdiepingssessies: naar keuze

 

We willen alvast aangeven dat na de jaartraining er twee verdiepingssessies zullen worden gepland. Deze staan in het teken van verder verfijnen van yin, afstemming op zuiver yang, en de integratie van beide in harmonieuze samenwerking. De data worden in samenspraak met de groep bepaald.

 

Circulair Leren; leren en ontwikkelen door te doen en steeds dichter bij de kern te komen.

Resultaat

  • Leiderschap; Na de leergang ben je in staat om leiding te geven aan jezelf en aan anderen vanuit een bewustzijn van wat de situatie nu nodig heeft. Je handelt evenwichtig vanuit al je niveaus van zijn je weet waar je naartoe wilt. Je geeft vanuit innerlijke wijsheid vorm aan je leven. Je creëert ruimte voor je eigen potentieel en voor dat van de mensen om je heen.
  • Authenticiteit;  Je bent meer jezelf doordat je aangeleerde gedrags- en denkpatronen kunt overstijgen. Je leert dat je niet hoeft te reageren op je patronen maar dat jij de leider over je zelf bent.  Je bent trouw aan jezelf, leeft in lijn met je (levens)missie en communiceert helder met de mensen om je heen. Zo ontstaat ruimte en vrijheid om passende keuzes te maken en bewust te reageren op wat er op je pad komt.
  • Bewustzijn; je bent in staat om bewust te handelen op basis van visie en zelfkennis. Je weet hoe je geleid wordt door je fysieke, emotionele, mentale en spirituele Niveau van Zijn en kunt hier bewust mee omgaan. Vanuit het Multi Dimensionaal Systeem betekent dit ook het volgen van je innerlijke kompas.
  • LAB; Je voelt je vrij om vanuit je eigen-wijsheid te experimenteren, te onderzoeken en te ontwikkelen. Dit geeft je de vitaliteit en de flexibiliteit om iedere situatie open aan te gaan.

Voor wie?

De leergang is voor leidinggevenden die open staan voor het vergroten van hun persoonlijk bewustzijn en hun leiderschap. Voor mannen en vrouwen die niet alleen hun hoofd, maar ook hun hart, lichaam en emoties willen inzetten om zichzelf en anderen te laten groeien.

Om zorg te dragen voor een evenwichtige samenstelling van de groep, en om uw leerdoelen af te stemmen op het programma, vindt voorafgaand aan de leergang een intake plaats.

 

 

Opzet

Onderdeel van het LAB voor Leiders

De Leergang Multi Dimensionaal Leiderschap is onderdeel van het LAB voor Leiders. LAB staat voor Leiderschap, Authenticiteit en Bewustzijn. De drie waarden die de basis vormen voor de leergang. De inhoud is gebaseerd op het boek van Anita Tamming ‘De leider ben je zelf’.

Het laboratorium

LAB is natuurlijk ook het laboratorium; dè plek om te onderzoeken, te experimenteren en te ontwikkelen.

Multi Dimensionaal Systeem

De leergang is gebaseerd op het Multi Dimensionaal Systeem, een integraal systeem van de fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveaus van zijn die elkaar continu beïnvloeden.

Praktisch en praktijkgericht

De leergang is praktisch en praktijkgericht. Door middel van oefeningen, cases, dialoog en reflectie ervaren de deelnemers wat voor hen werkt.

Diepgaand en lifechanging

De leergang is diepgaand en lifechanging. Door middel van vernieuwende methodes, oeroude wijsheden en verrassende gastdocenten leren deelnemers wat hun levensmissie, identiteit, overtuigingen en talenten zijn en hoe ze deze ten volle kunnen inzetten.

Zelf leiderschap nemen

Van deelnemers wordt verwacht dat ze leiderschap nemen over hun eigen ontwikkeling. Ieder organiseert dan ook zijn/haar eigen feedback; dit kan via intervisie met collega-deelnemers, coaching vanuit LAB voor Leiders of het eigen netwerk.

Inclusief GRATIS boek:

De leider ben je zelf

Anita Tamming ontwikkelde vanuit studies en haar eigen praktijk als coach en trainer het ‘Multidimensionaal Systeem’ en schrijft hierover in dit boek op een persoonlijke en inspirerende wijze.
Dit boek is zowel voor leidinggevenden als voor iedereen die openstaat voor het vergroten van persoonlijk bewustzijn. Waar en aan wie je leidinggeeft, doe het in verbinding met jezelf en de ander, met kracht en kwetsbaarheid.

Met duidelijke voorbeelden en oefeningen geeft Anita op een persoonlijke en inspirerende wijze de lezer inzicht in het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap door middel van bestaande en nieuwe methoden.

Een boek dat de leider in jou wakker maakt en steeds verder ontwikkelt. Voor iedereen die niet alleen zijn hoofd, maar ook het lichaam, hart en emoties wil inzetten om een rijker en completer leven te leiden.

Contact

LAB voor Leiders
Kleverlaan 9
2023 JC Haarlem

06-46266575
info@labvoorleiders.nl

Lab voor Leiders 2019 copyright. Made by www.eijstencommunicatie.nl