LABoratorium voor unieke trainingen

LAB voor Leiders gelooft dat iedere ontwikkeling uniek is, in vorm en tijd. Daarom zijn al onze trainingen op maat gemaakt met veel impact en veranderkracht.

Wij ontwerpen onze trainingen in ons LABoratorium voor Leiders. We werken samen met gespecialiseerde trainer(s) of partners  die precies matchen op de vraag van onze klant.

Uit onze talloze voorbeelden willen we deze graag met je delen:

Training: Leiderschap, Teamcoaching en Coaching Leidinggeven

Het ontwikkeltraject:

fase 1: een intake-teamsessie; Wie zijn jullie? Waar zijn jullie van? Wat is de hogere bijdrage? Waar bewegen jullie naartoe? De stip op de horizon? Wat werkt er nu en wat niet?

fase 2: een potentieel analyse van alle teamleden; een meting welke competenties aanwezig zijn, wat er ontwikkeld kan en moet worden om voor de langere termijn bestendig te zijn.

fase 3: gebaseerd op de uitkomsten hebben we een leiderschapsprogramma ontwikkeld; diverse meerdaagse sessies met de directie en hoger management waarin trainen en teamcoaching afgewisseld wordt.

fase 4: de totale organisatie op een lijn; in samenspraak met de directie hebben we ‘the best of’ van hun programma gecomprimeerd in een 2 daagse training voor alle medewerkers. Doel; gelijk en gezamenlijk ontwikkelpad, eenzelfde taal binnen het bedrijf, effectievere communicatie en verbinding.

Terugkerende elementen van dit traject:

 • de training begint met een persoonlijke presentatie van de uitkomsten van de analyse.  Middels filmpjes, foto’s, verhalen hebben alle deelnemers hun eigen persoonlijke draai gegeven aan hun presentatie. Dit zorgde voor verbinding en vertrouwen.
 • Story telling; aan de hand van een tekening van de eettafel van vroeger; waarden en normen, overtuigingen, symbolen en rituelen.
 • Persoonlijke verhaal verbinden met organisatie identiteit en waarden.
 • Boxclinic; leren van ongemakkelijke situaties
 • NLP elementen (taal, aansluiting, waarnemen) en feedback geven, vragen en ontvangen.

Anita naar India

Munro heeft Anita zelfs naar India gestuurd om het IT team van 19 medewerkers door dit traject te laten gaan. Momenteel is deze training een onderdeel van het On Boarding Program van deze innoverende en inspirerende organisatie.

Training: Future Leaders Development Program

Al vele jaren werken we met een bedrijf samen die ieder jaar 13 future leaders selecteert en door een development programma laat gaan. Deze potentiele leiders worden getraind in het voeren van een dialoog. Om dit vervolgens aan te gaan met de Raad van Bestuur. Dilemma’s waar RvB mee te dealen heeft, worden met deze groep besproken.

In kleine teams werken ze aan een opdracht die maatschappelijk bijdraagt (oa. Werken met mensen die autisme hebben).

Tijdens dit gehele traject krijgen ze een aantal individuele coachgesprekken met Anita of een andere coach waarbij ze bewuster worden over hun patronen, afweermechanismen en wat de ontwikkelthema’s zijn om een volwaardige future leader te zijn.

‘Een jaar lang door de mangel gehaald worden, in positieve zin’, was een terugkoppeling…

 

Training: Teamcoaching bij een non profit organisatie

Welke collectieve denkpatronen remmen de samenwerking?

Welke opvattingen en gedrag houden de situatie in stand?

Hoe geven de leden elkaar feedback?

We ontwikkelden voor deze organisatie een training teamcoaching voor managers.
Als teamcoach onderzoek je de patronen, interacties en onderliggende opvattingen. Het doel is de zelfverantwoordelijkheid van je teamleden te stimuleren en het groepsproces op gang te brengen.
Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen, zijn manier van samenwerken, klantgerichtheid, besluitvorming en effectieve communicatie.

We werkten  met actuele cases zodat je een 3-sporig leerproces krijgt;

 1. Je eigen teamdilemma inbrengen en deze gebruiken we als oefenmateriaal
 2. Je gaat zelf oefenen als teamcoach aan de hand van andere ingebrachte cases
 3. Je ontwikkel je persoonlijk leiderschap door reflectie en feedback van de groep

Doel:

 • Het leren coachen van je team en effectieve interventies toepassen.
 • Het herkennen van de ontwikkelingsfase van je team
 • Onderwerpen als samenwerken, besluitvorming en effectieve communicatie binnen teams
 • Effectieve interventies doen die je team in beweging zet
 • De onderstroom boven water krijgen waardoor onzichtbare patronen, codes en
 • overtuigingen zichtbaar en besproken worden.
 • Bewuster worden van je eigen leiderschapsstijl
 • Het verschil tussen je rol als leider, manager of coach effectief inzetten.

Resultaat:
Zelfreflecterende en zelfsturende teams.

 

Leergang ‘Coachend Leidinggeven en Teamcoaching’

Inleiding, onderdelen en opbouw van deze training

Als teamleider ben je niet alleen verantwoordelijk voor de inhoud, maar ook voor je Human Asset. Het is dan ook van groot belang de leden van het team intrinsiek te motiveren en eigenaarschap te stimuleren voor hun eigen groei binnen het teamsysteem en de organisatie. Het potentieel gebruiken van alle teamleden zal direct leiden tot het effectiever behalen van de doelstellingen en resultaten.

De context van een snelgroeiende organisatie en slagvaardig reageren op de marktontwikkelingen kan veel vragen van medewerkers. Zeker de jongere medewerkers willen wel, maar ze zijn nog niet ervaren en volwassen genoeg om te dealen met de context. Ze zullen heel hard gaan werken, maar ze kunnen op emotioneel niveau de druk nog niet goed processen. Dit kan leiden tot ‘verborgen’ burn-out symptomen. Het is dan ook een taak van de teamleider de signalen te leren herkennen en op een effectieve manier hiermee te handelen.

Eén van de sterke punten van vele organisaties is ruimte geven aan de talenten van alle medewerkers en ze een kans geven voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit vraagt van een teamleider te kunnen schakelen in de verschillende leiderschaps- en communicatiestijlen. Bovendien zal een duurzame groei en ontwikkeling niet alleen in het aansturen van gedrag zitten, maar ook in het doorvragen, verdiepen en soms confronteren van iemand met zijn of haar vaak onbewuste patronen.

Naar aanleiding van de situatie en behoefte van deze organisatie hebben we een leergang ontwikkeld waarbij zullen we een parallel leerproces aanbieden:

 • Persoonlijke ontwikkeling als teamleider;
 • Leren coachen van individuen en het team zelf;
 • Teamcoaching van de teamleiders als groep in het hier en nu. “Learning from best practice”.

Onderdelen van de leergang

 • Verschil coachen en managen – mentoring en coaching;
 • Praktische coachtechnieken leren en beoefenen;
 • Toepassen van verschillende gespreksstructuren en communicatievormen;
 • De fases van teamontwikkeling toepassen op je eigen team;
 • Verschillen individuele coaching en teamcoaching;
 • Coachen in lastige en stressvolle situaties;
 • Stress signalen herkennen en coping strategieën;
 • Teamcoachtechnieken en direct oefenen op leergangteam;
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling van de teamleider:

* Hoe stel jij je op als teamleider?

* Wat is het effect op je team?

* Wat is je teamplan?

* Wat heb jij dan te ontwikkelen?

* Wat heeft je team te ontwikkelen?

Opbouw van leergang

Uitvoering:
3 blokken van 2 dagen (=3*4 dagdelen)

Voorbereiding:
2 uur per sessie (=1/2 dagdeel)

‘Anita Tamming is een zeer bevlogen en inspirerende coach die je op een uiterst prettige en professionele wijze vastpakt en je in amper 7 sessies daadwerkelijk een slag in je persoonlijke ontwikkeling laat maken. Ze had mij meteen bevangen bij haar eerste vraag en me niet meer losgelaten. Haar wijze van coaching is een combinatie van zeer effectief vragen stellen, opdrachten geven, eigen ervaringen en levenswijsheden delen, en vooral ook de verbinding leggen tussen lichaam en geest. Hierbij is ze ook niet bang om je te confronteren met lastige zaken waar je liever weg van zou blijven. De uiterst effectieve wijze manier waarop ze al deze stijlen combineert heeft mij op een bijzondere wijze geraakt. Ze heeft me in contact met mijzelf gebracht, me inzicht gegeven in mijn overtuigingen en belemmeringen, en mij daadwerkelijk op een meer ontspannen wijze laten werken. Ik opereer authentieker en draag de opgedane levenslessen, inzichten en innerlijke kracht de rest van mijn leven met mij mee.’

Medewerker AFM

Training: Interculturele communicatie en samenwerking

Inleiding, onderdelen en opbouw van deze training

Doel van de training:

 1. Vergroten van het bewustzijn eigen gedrag: invloed normen/waarden en overtuigingen (intercultureel);
 2. Effectief schakelen in stijlen van communiceren (verbaal en non-verbaal);
 3. Leren omgaan met emoties, weerstand, veranderingen en stress;
 4. Doorzien van culturele vooroordelen en projecties over: man/vrouw, zwart/wit, arm/rijk, macht/onmacht, goed/fout;
 5. Versterken zelfredzaamheid : hulp vragen, hulp geven en grenzen stellen.

Plan van aanpak
Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers een intakeformulier en een voorbereidende opdracht ‘biografische analyse’.

De 2-daagse training: De volgende onderwerpen komen o.a. in de training aan de orde:

 • Inzicht in eigen ‘ijsberg’ (Mc Clelland). Het gedrag is zichtbaar, het topje van de ijsberg. Het grootste deel is niet zichtbaar (onder de waterlijn), dit onzichtbare deel staat voor opvattingen (het denken) en de drijfveren (het willen);
 • Inner-persoonlijke verbinding en verdieping (bewustzijn van je eigen ijsberg)
 • Inter-persoonlijke verbinding en verdieping (intentie-gedrag-effect)
 • Omgevingssensitiviteit (jij en de context);
 • Principes van systeem denken en theorie van Jung (‘het onbewuste’);
 • Oefenen en feedback met verbale en non-verbale communicatie (effectieve communicatie middels verschillende stijlen);
 • Aansluiten bij de ander zijn/haar wereldbeeld;
 • Transactionele Analyse;
 • Waarnemen van het NU op verschillende bewustzijnsniveaus (mentaal, emotioneel, fysiek);
 • Ontwikkelen van een bewuste respons binnen de context;
 • Leren herkennen van en omgaan met je persoonlijke ‘triggers’ (emoties, verzet, (on)macht en stress);
 • Omgaan met conflicthantering (vermijdend, strijdend en gebalanceerd);
 • Geweldloze communicatie feedbackregels (Marshall Rosenberg);
 • Oefeningen m.b.t. hulp vragen, hulp bieden en grenzen;
 • Leren reguleren van emoties (o.b.v. emotieregulatie systeem theorie);
 • Inzicht in persoonlijke gedrag- en gedachtenpatronen (culturele verschillen) met betrekking tot polarisatie, vooroordelen en projecties (man/vrouw, zwart/wit, arm/rijk, macht/onmacht, goed/fout);
 • Kernkwadrant en dubbelkwadrant (herontdekking van je ware zelf vanuit allergie, inzicht in projectiemechanismen en acceptatie van schaduw);
 • Omgaan met veranderingen (Kubbler Ross).

Borging door een eigen ‘S.O.S. boekje’:

Iedere deelnemer krijgt bij aanvang van de training een logboek dat wordt gebruikt om inzichten, ervaringen en cases vast te leggen. Tevens ontvangen de deelnemers een ‘toolkit’ met praktische modellen. Dit materiaal dient als achtergrond bij de training.

Aan het einde van de training vragen we de deelnemers een verslag te schrijven over hun inzichten en/of een top 3 lijst te maken van hun persoonlijke inzichten, leermomenten etc. Het bundelen van de belangrijkste persoonlijke inzichten en praktische modellen zal leiden tot een persoonlijk S.O.S. boekje. Dit persoonlijk S.O.S. boekje zal speciaal opgemaakt worden. Zo creëren de deelnemers een zinvol naslagwerk, en effectieve borging van de leerervaringen

‘Ons operationeel MT is twee dagen ‘onder handen genomen’ door coach Anita Tamming. Na intake interviews met alle teamleden en een online potentieelanalyse, met een persoonlijk gesprek en een teamprofiel, volgde er een intensieve teamcoachsessie op de prachtige locatie van LAB voor Leiders. Anita weet als geen ander een veilige sfeer te creëren waardoor iedereen zich vertrouwd genoeg voelde om zich naar elkaar uit te spreken. Met, vaak onorthodoxe, oefeningen zette Anita ons behoorlijk in beweging. Ze maakte ons bewust van onze blokkerende patronen en interacties (verbaal en non verbaal) en leerde ons dit te transformeren naar een effectievere manier van communicatie en samenwerking. Veel indruk maakte de boottocht door Haarlem waarbij we, naast een heerlijk diner, door Story telling de persoon achter de MT rol zagen. Het openhartig delen van elkaars achtergronden gaf meer verbinding en begrip waarom iemand zich zo gedraagt. Een 2 daagse teamsessie maakt een wereld van verschil. Een aanrader voor ieder team.’

Royal Flora Holland

Inclusief GRATIS boek:

De leider ben je zelf

Anita Tamming ontwikkelde vanuit studies en haar eigen praktijk als coach en trainer het ‘Multidimensionaal Systeem’ en schrijft hierover in dit boek op een persoonlijke en inspirerende wijze.
Dit boek is zowel voor leidinggevenden als voor iedereen die openstaat voor het vergroten van persoonlijk bewustzijn. Waar en aan wie je leidinggeeft, doe het in verbinding met jezelf en de ander, met kracht en kwetsbaarheid.

Met duidelijke voorbeelden en oefeningen geeft Anita op een persoonlijke en inspirerende wijze de lezer inzicht in het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap door middel van bestaande en nieuwe methoden.

Een boek dat de leider in jou wakker maakt en steeds verder ontwikkelt. Voor iedereen die niet alleen zijn hoofd, maar ook het lichaam, hart en emoties wil inzetten om een rijker en completer leven te leiden.

Contact

LAB voor Leiders
Kleverlaan 9
2023 JC Haarlem

06-46266575
info@labvoorleiders.nl

Lab voor Leiders 2019 copyright. Made by www.eijstencommunicatie.nl